Etična načela

Vrednote, etična načela in standardi Akademie Authentie

Eticna nacela Akademia Authentia

Za vse predavatelje_ice, slušatelje_ice, udeleženke_ce in uporabnice_ke programo, produktov in storitev Akadenie Authentie veljajo sledeče vrednote, etična načela in standardi:

1. Svoboda posameznika: Vsakršno delovanje, udejstvovanje in sodelovanje v okviru Akademie Authentie je stvar svobodne izbire posameznice_ka. 

2. Etično ravnanje: V okviru Akademie Authentie je vsakdo zavezan k etičnemu ravnanju in medsebojnemu spoštovanju brez zavajanja, laži, manipulacij, vsiljevanja svoje volje, nadvlade in nadmoči.

3. Integriteta, poštenost, iskrenost: V okviru Akademie Authentie je vsakdo dolžan ravnati na pošten način, z integriteto in iskrenostjo v komunikaciji in delovanju.

4. Osebna odgovornost: V okviru Akademie Authentie je vsakdo sam in v celoti odgovoren za svoje misli, besede, odločitve, dejanja in osebni napredek.

5. Enakost: V okviru Akademie Authnetie velja načelo enakosti za vse ne glede na raso, etično pripadnost, nacionalno poreklo, veroizpoved, spol, spolno identiteto, spolno usmerjenost, starost ali katero koli drugo osebno okoliščino.

6. Prepoved diskreminacije: V okviru Akademie Authnetie se odrekamo diskriminaciji z ohranjanjem pravičnosti in enakosti v vseh dejavnostih in aktivnostih. To vključuje, vendar ni omejeno na, diskriminacijo na podlagi starosti, rase, etnične pripadnosti in nacionalnega porekla, izražanja spola, spolne identitete in spolne usmerjenosti, vere ali druge osebne okoliščine.

7. Zaupnost: V okviru Akademie Authnetie velja načelo zaupnosti. Prepovedano je razkrivanje in širjenje kakršnih koli podatkov ali informacij, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Scroll to Top