Akademia Authentia®

Supra Et Ultra

Integralna sola pristnosti Lia Bordon

Akademia Authentia® je napredna in pragmatično zasnovana platforma, osredotočena na celostno razumevanje, raziskovanje in udejanjanje pristnosti v vsakdanjem življenju. Njeno osnovno poslanstvo je slušateljicam_em omogočiti pridobivanje teoretičnega znanja in praktičnih pristopov za celovito razumevanje lastne osebnosti, vrednot, prepričanj, hotenj in potencialov. Cilj Akademie Authentie je opolnomočenje slušateljic_ev za izpolnjujoče življenje v skladu s svojim pristnim jazom, neodvisno od zunanjih vplivov, družbenih norm, prepričanj in pričakovanj drugih.

Akademia Authentia je namenjena posameznicam_kom, ki se zavedajo svoje edinstvene vloge v svetu in čutijo potrebo po pristnem stiku s seboj. Namenjena je tistim, ki želijo izražati svojo edinstvenost ter si prizadevajo za osebni in duhovni napredek na celosten, pragmatičen in prizemljen način.

Akademia Authentia je bila zasnovana v integralnem duhu, dostopna je vsem ne glede na raso, veroizpoved, spol, spolno identiteto, spolno usmerjenost ali katero koli drugo osebno okoliščino. Temelji na načelu “Supra Et Ultra”, ki simbolizira nenehno težnjo po razvoju, rasti, napredku in transcendenci.

V okviru Akademie Authentie delujejo:

Integralna šola pristnosti®

Alumni Integra®

Integral Authentic Coaching®

Scroll to Top