Akademia Authentia®

Supra Et Ultra

Integralna sola pristnosti Lia Bordon

Akademia Authentia® je napredna in pragmatično zasnovana platforma, osredotočena na celostno razumevanje, raziskovanje in udejanjanje pristnosti v vsakdanjem življenju. Njeno osnovno poslanstvo je opolnomočenje slušateljic_ev za izpolnjujoče življenje v skladu s svojim pristnim jazom, za življenje z namenom in smislom, neodvisno od zunanjih vplivov, družbenih norm, prepričanj in pričakovanj drugih.

Akademia Authentia je bila zasnovana v integralnem duhu, dostopna je vsem ne glede na raso, veroizpoved, spol, spolno identiteto, spolno usmerjenost ali katero koli drugo osebno okoliščino. Temelji na načelu “Supra Et Ultra”, ki simbolizira nenehno težnjo po razvoju, rasti in napredku.

V okviru Akademie Authentie delujejo:

Mastermind – Zaživi z namenom in smislom®

Podcast Tabooret®

Integral Authentic Coaching®

Scroll to Top