Alumni Integra®

Skupnost za trajno pristnost

Alumni Integra Lia Bordon

Alumni Integra® je skupnost diplomantk_ov Integralne šole pristnosti. Po uspešnem zaključku študija, Alumni Integra diplomantkam_om omogoča nadaljnje poglabljanje prakse, izmenjavo izkušenj in medsebojno podporo.

Ključni elementi skupnosti Alumni Integra:
Vseživljenjsko učenje: Redna srečanja, delavnice in seminarji, omogočajo članicam_om, da nadgradijo svoje znanje in veščine, pridobljene na Integralni šoli pristnosti.
Medsebojna podpora: Medsebojna podpora posameznic_kov, ki vedo, kako živeti skladno s pristnim jazom in so pripravljene_i deliti svoje znanje in izkušnje.
Poglobljena praksa: Člani_ce imajo priložnost za poglabljanje svoje integralne prakse z naslavljanjem konkretnih izzivov, skupinskim Integral Authentic Coachingom®, diskusijo in refleksijo.
Skupnost: Alumni Integra je več kot le nadaljnji študij in druženje. Je skupnost, ki je predana osebnemu razvoju, rasti, napredku in pristnosti. Skupnost, ki gradi mrežo podpore, sodelovanja in navdiha.

Več o Alumni Integra in pogojih za članstvo izveste ob koncu programa Integralne šole pristnosti.

Scroll to Top