Integralna šola pristnosti®

Bodi, kar si. Bodi ti!

Akademia Authentia Lia Bordon

Integralna šola pristnosti® je 12-mesečni študijski program, zasnovan za tiste, ki želijo poglobljeno razumeti svojo osebnost, vrednote, prepričanja in hotenja ter na celovit način udejanjiti svoj pristni jaz v vsakdanjem življenju.

»Bodi, kar si. Bodi ti!« je temeljni kamen, na katerem je postavljena Integralna šola pristnosti in njen končni cilj.

Program sloni na dognanjih kognitivne, humanistične in transpersonalne psihologije, filozofije vzhoda in zahoda, integralne teorije ter različnih tradicionalnih in sodobnih metod za celostno udejanjanje pristnosti v praksi. Študij je pragmatičen, izrazito izkustven, s poudarkom na aktivnem udejstvovanju.


Ključni elementi študija:

Osebna introspekcija: raziskovanje lastne osebnosti, vrednot, prepričanj in hotenj.
Interaktivno učenje: poudarek je na praktičnih vajah, diskusijah in skupinskem delu, ki spodbujajo refleksijo, rast in napredek.
Celostni pristop: program združuje spoznanja iz različnih disciplin s celostnim pogledom na človeško izkušnjo.
Integralna praksa pristnosti: orodja in tehnike, ki omogočajo aktivno udejanjanje pristnosti v vsakdanjem življenju.


Ključni poudarki iz predmetnika:
• Kaj je pristnost in zakaj je pomembno, da živim pristno na integralen način?
• Integralna teorija – celosten pogled na človeško izkušnjo.
• Moje življenje skozi lupo integralne teorije in model AQUAL.
• Kaj je moj namen, kaj me osmišlja, kam kaže moj notranji kompas?
• Kaj je senca, zakaj je senca moja največja ovira in odrešitev hkrati?
• Pomen duhovnosti in duhovne prakse.
• Potrebe mojih treh teles.
• Pristni odnosi in komunikacija.
• Pristnost pri delu, v odnosu do denarja in časa.
• Integralna intimnost in starševstvo.
• Integracija in sinteza pridobljenega znanja, vizija moje pristnosti.
• Oblikovanje integralna praksa pristnosti po moji meri.


Integralna šola pristnosti ni zgolj še en od številnih programov za osebni razvoj. Študij bo globoko osebno potovanje do boljšega razumevanju sebe, vaših odnosov in sveta okoli vas. Integralna šola pristnosti je edinstvena priložnost, da se ponovno povežete s svojim pristnim jazom, da zaživite življenje s smislom, namenom in strastjo. Vse to ob podpori integralne prakse pristnosti, ki jo boste po svoji koži ukrojile_i med študijem.

Več o Integralni šoli pristnosti preberite v odgovorih na najbolj pogosta vprašanja.

Za prijavo v program Integralne šole pristnosti sledite tej povezavi.

Scroll to Top