On men an women Lia Bordon

O moških in ženskah: razumevanje in integracija dveh dopolnjujočih se tipov

V sodobni družbi se ne moremo izogniti razpravam o vlogah, identitetah in pričakovanjih, ki so povezane s spolom. Tovrstne razprave so pogosto obremenjene s stereotipi in kulturnimi normami o moških in ženskah. Morda bi bile bolj produktivne, če bi se namesto na biološko vlogo spola osredotočili na globlje razumevanje moškega in ženskega tipa osebnosti.

Razumevanje moškega in ženskega tipa

Vsakdo nosi v sebi tako moški kot ženski tip. En praviloma dominira. Kateri to je, ni nujno vezano na biološki spol. Podobno kot ima vsakdo od nas levo in desno roko, od katerih je ena dominantna ne glede na biološki spol. Moški in ženski tip nista le manifestacija bioloških razlik, ampak predstavljata tudi različne dimenzije osebnosti, ki vplivajo na našo percepcijo, vedenje in interakcijo z okoljem. Medtem ko moški princip teži k avtonomiji in individualnosti, ženski princip poudarja povezanost in skupnost.

Zdrave in nezdrave manifestacije

V integralni teoriji in praksi se oba tipa lahko manifestirata v zdravih in nezdravih oblikah. Zdrava moška dimenzija teži k avtonomiji, pravici, moči in svobodi, medtem ko nezdrava manifestacija lahko vodi v nadvlado iz strahu in agresijo. Po drugi strani zdrava ženska dimenzija poudarja povezanost, skrb, odgovornost in sočutje, medtem ko se nezdrava manifestacija lahko izrazi kot pretirana odvisnost ali kaos v odnosih.

Cilj je integracija

Moški in ženski tip sta si po kvalitetah nasprotna, a enakovredna. Drug z drugim ne tekmujeta, pač pa se dopolnjujeta. Za življenje sta potrebna oba. Kot posamezniki in kot družba bi morali namesto k nadvladi prvega nad drugim težiti k integraciji obeh v harmonično so-delovanje. Strah, da bi s tem izbrisali razlike med moškimi in ženskami, je odveč. V resnici ne bi ničesar izgubili, pridobili bi. Imeli bi uravnoteženo avtonomijo in povezanost, moč in sočutje, svobodo in odgovornost. Posledično bi imeli tudi bolj uravnoteženo družbo. Integracija obeh tipov posamezniku omogoča, da lahko gradi močne, sočutne in zdrave odnose ter hkrati ohranja svojo individualnost in neodvisnost. Družba takšnih posameznikov bi bila zagotovo v mnogočem drugačna od današnje, predvsem veliko bolj strpna, enakopravna in pravična, pa zato nič manj neodvisna, močna in uspešna. A če želimo živeti v taki družbi, moramo začeti tam, kjer edinole lahko, pri prepoznavanju zdravih in nezdravih izrazov ter integraciji moškega in ženskega tipa pri sebi.

Scroll to Top