Pogosta vprašanja

Akademia Authentia® & Integralna šola pristnosti®

Vprasanja in odgovori Integralna sola pristnosti

1. Kaj je Akademia Authentia®, kaj je Integralna šola pristnosti®?

Akademija Authentia® je napredna, pragmatično zasnovana platforma, namenjena celostnemu razumevanju, raziskovanju in udejanjanju pristnosti v vsakdanjem življenju. Pod njenim okvirjem delujejo Integralna šola pristnosti®, skupnost za trajno pristnost Alumni Integra® ter Integral Authentic Coaching®.

Integralna šola pristnosti® je 12 mesečni holistični in ciljno usmerjen študij namenjen vsem, ki iščejo praktično pot do pristnosti v odnosu do sebe, do drugih in sveta, v osebnem, poklicnem, umetniškem, družbenem in drugih oblikah udejstvovanja.

Osnovno poslanstvo Akademie Authentie je slušateljice_e Integralne šole pristnosti opremiti s teoretičnim znanjem in praktičnimi pristopi do celostnega razumevanja lastne osebnosti, vrednot, prepričanj, hotenj, potencialov ter izpolnjujočega življenja v skladu s svojim pristnim jazom ne glede na zunanje vplive, družbene norme, prepričanja in pričakovanja drugih.

Cilj Integralne šole pristnosti je, da vsak_a slušatelj_ica odkrije svojo edinstvenost in zaživi v skladu z njo na sebi najbolj primeren način.

 

2. Komu je namenjena Akademia Authentia, komu Integralna šola pristnosti?

Akademia Authentia in Integralna šola pristnosti sta bili zasnovani za posameznice_ke, ki se zavedajo, da vsak človek na ta svet prinaša nekaj svojega, nekaj edinstvenega, nekaj neprecenljivega. Namenjeni sta posameznicam_om, ki čutijo potrebo po pristnem stiku s seboj, po izražanju svoje edinstvenosti, svoje pristnosti, po osebnem in duhovnem napredku na celosten, pragmatičen in prizemljen način.  

Integralna šola pristnosti je bila zasnovana za tiste, ki iščejo izčrpne odgovore na vprašanja »Kdo sem?, Zakaj sem tu?, Kaj je moj namen?« ter praktične pristope k življenju v skladu z odgovori na omenjena vprašanja. Namenjena je tistim, ki si želijo živeti življenje v skladu s svojim resničnim jazom. To je življenje, skozi katerega v celoti udejanjimo nenehno razvijajočo_ega se sebe, svoja hotenja, aspiracija, vrednote in potenciale. Življenje, ki ga napolnjujejo občutki namena, izpolnjenosti, zadovoljstva in miru, ali rečeno strnjeno, občutki pristnosti.

Akademia Authentia in Integralna šola pristnosti sta zasnovani v integralnem duhu, namenjeni sta vsem ne glede na raso, veroizpoved, spol, spolno identiteto, spolno usmerjenost ali katero koli drugo osebno okoliščino. Vsem ljudem torej, ki so ne glede na osebne okoliščine pripravljeni prevzeti odgovornost zase ter aktivno ustvarjati življe skladno s svojim pristnim jazom.

»Bodi, kar si. Bodi ti!« je temeljni kamen, na katerem je postavljena Integralna šola pristnosti in njen končni cilj.

»Supra Et Ultra« oziroma »nad in onkraj« pa je temeljno načelo Akademie Authentie. Simbolizira našo nenehno strmenje k razvoju, rasti, napredku, transcendenci.

 

3. Za koga študij na Integralni šoli pristnosti NI primeren?

Študij na Integralni šoli pristnosti zaradi svoje napredne, integralne in pragmatične narave ter potrebe po aktivi udeležbi slušateljic_ev ni primeren za tiste, ki:

 • iščejo hitre ali instant rešitve za izpolnjujoče življenje,
 • niso pripravljene_i prevzeti odgovornosti zase in za svoj napredek,
 • se niso pripravljene_i soočiti s svojimi težavami na osebnem, poslovnem, intimnem… področju,
 • vzroke svojih težav iščejo v drugih ljudeh in zunanjih okoliščinah,
 • iščejo »New Age« recepte za osebno rast in srečo,
 • iščejo absolutne odgovore oziroma potrditve o smislu življenja, človeškega obstoj, vesolja, Boga…,
 • verjamejo v verske dogme, nadvlado ene skupine ljudi nad drugo, neenakost med spoli, ali druge oblike neenakosti in nadmoči v odnosu do sočloveka,
 • zanikajo obstoj nadosebnih (transpersonalnih) oziroma duhovnih stanj zavesti,
 • nimajo želje po osebnem napredku,
 • niso pripravljeni vložiti dela in energije v svoj napredek,
 • imajo resnejše osebnostne motnje ali psihične težave, jemljejo antidepresive, antipsihotike ali druga psihoaktivna zdravila,
 • so odvisni od alkohola ali trdih drog,
 • niso pripravljene_i ali pa ne zmorejo aktivno in odgovorno sodelovati v študijskem programu,
 • se ne strinjajo s temeljnimi vrednotami, etičnimi načeli in standardi Akademie Authentie.

 

4. Kako je zasnovan študij Integralne šole pristnosti in na čem temelji?

Integralna šola pristnosti je zasnovana tako, da posameznico_ka na celosten in pragmatičen način usmerja v aktivno odkrivanje in udejanjanje pristnega jaza, v prizemljeno osebo in duhovno rast, v prizemljen osebni in duhovni napredek.

Poudarek je na integralnem pristopu k razumevanju stvarnosti, ozaveščanju same_ga sebe, soočanju s sabo, poglabljanju realnosti o sebi, na prevzemanju odgovornosti za svoje misli, besede in dejanja ter na praktičnem udejanjanju svoje pristnosti v vsakdanjem življenju na zavesten in prizemljen način.

Študij temelji na prepletanju spoznanj kognitivne, humanistične in transpersonalne psihologije, filozofije vzhoda in zahoda, na tehnikah iz starodavnih tradicij in metodah sodobne znanosti. Na celostnemu razumevanju človeške izkušnje in pristopu do življenja skozi lupo Integralne teorije, ki razvoj človeške zavesti – individualne in kolektivne – pojmuje in naslavlja v najširšem možnem smislu: upoštevaje notranjo in zunanjo, objektivno in subjektivno perspektivo stvarnosti, različne nivoje in linije razvoja osebnosti, različna osebnostna stanja in osebnostne tipe.

Sliši se kompleksno, a naj vas ne skrbi. Vse navedeno je skozi program razdelano na enostavno razumljiv in pragmatičen način, katerega jedro je neposredna osebna izkušnja pristnosti, ki jo je zmožen živeti vsakdo.

 

5. Kako poteka študij na Integralni šoli pristnosti?

Intagralna šola pristnosti traja 12 mesecev, poteka od januarja do decembra, razdeljena je na dvanajst med seboj prepletajočih se modulov, ki so osnova za pragmatično in izkustveno potovanje do udejanjanja prsitne_ga sebe.

Študij je izrazito praktično in izkustvno naravnan, z le toliko teoretičnih vsebin, kot jih potrebujemo za razumevanje okvirjev, v katerih poteka praktična in izkustvena raven študija. Razmerje med teorijo in prakso je 35% teorija, 65% praksa. Cilj študija ni teoretično ali akademsko razumevanje pristnosti, pač pa praktično udejanjanje pristnosti v vsakdanjem življenju.

Študij na Integralni šoli pristnosti je interaktiven, poteka v obliki predavanj v živo, praktičnega dela v okviru predavanj, in dela na sebi doma. Gradiva za predavanja in praktično delo so dostopna v spletni učilnici, predavanja potekajo enkrat mesečno v vikend bloku, sobota in nedelja od 10.00 do 18.00.

Lokacija študija je v Ljubljani, termini predavanj so določeni za celo leto v naprej.

Študij zajema 216 šolskih ur teoretičnih in praktičnih vsebin na interaktivnih predavanjih, in če želite res napredovati, dodatnih 180 šolskih ur (pol ure na dan) dela na sebi doma v času med predavanji. Delo na sebi doma je stvar izbire, a kvantnega preskoka v napredku zgolj iz obiskovanja predavanj ne morete pričakovati.

 

6. Na kakšen način naj pristopim k študiju, da bom zagotovo napredoval_a?

Integralna šola pristnosti je osebni eksperiment spoznavanja in udejstvovanja pristne_ga sebe. Program je zasnovan tako, da slušatelje_ice skozi aktivno delo na sebi opolnomoči na vseh področjih. Od posameznice_ka to zahteva pripravljenost na soočanje z osebnimi izzivi, omejujočimi prepričanji in strahovi, njihovo preseganje in opuščanje ter zanašanje na notranje vire moči. Gre za praktični alkemični proces v katerem posameznica_k svoje pomanjkljivosti, šibkosti in omejitve spremeni v prednosti, moči in potenciale.

Akademia Authentia zagotavlja varno okolje, študij v okviru Integralne šole pristnosti pa napredek vsem, ki se v študiju angažirajo. Na voljo so znanje, orodja in tehnike, s katerimi lahko napredujete, če le hočete, a dela namesto vas ne more opraviti nihče. K študiju pristopite le, če ste se vanj pripravljene_i podati z odprtim duhom in iskreno željo po napredku, po pristnem udejanjanju sebe.  

Integralna šola pristnosti temelji na svobodni izbiri posameznice_ka, na prevzemanju odgovornosti za svoje odločitve, misli, besede in dejanja, na medsebojnem sodelovanju in podpori slušateljicam_em brez nadvlade ali nadmoči. Od vas ničesar ne pričakujemo, še manj zahtevamo. Do kolikšne mere boste izkoristile_i dobrobiti Integralne šole pristnosti in kolikšen bo vaš napredek, bo odvisno samo od vas. Napredek vam zagotavljamo, v kolikor ste pripravljene_i:

 • aktivno sodelovati pri vsaj 10 od 12 predavanj,
 • nadoknaditi zamujena predavanja in vaje s samostojnim študijem
 • v svojo integralno prakso doma vložiti vsaj pol ure dnevno.

 

7. Kašen je predmetnik Integralne šole pristnosti?

Predmetnik Integralne šole pristnosti je zasnovan tako, da vam skozi dvanajst modulov da celostno razumevanje vaše edinstvene osebnosti in vas opremi z znanji in orodji za udejanjanje vašega pristnega jaza v vsakdanjem življenju:

Nekaj poudarkov iz predmetnika:

 • Kaj je pristnost in zakaj je pomembno, da živimo pristno na integralen način?
 • Integralna teorija – celosten pogled na človeško izkušnjo.
 • Moj življenje skozi lupo integralne teorije in model AQUAL.
 • Kaj je moj namen, kaj me osmišlja, kam kaže moj notranji kompas?
 • Kaj je senca, zakaj je senca moja največja ovira in odrešitev hkrati?
 • Pomen duhovnosti in duhovne prakse.
 • Potrebe mojih treh teles.
 • Pristni odnosi in komunikacija.
 • Pristnost pri delu, v odnosu do denarja in časa.
 • Integralna intimnost in starševstvo.
 • Integracija in sinteza pridobljenega znanja, vizija moje pristnosti.
 • Oblikovanje integralna praksa pristnosti po moji meri.

 

8. Česa študij na Integralni šoli pristnosti ne zajema?

Študij na Integralni šoli pristnosti je namenjen raziskovanju, odkrivanju in spoznavanju sebe, osebnemu napredku in udejanjanju sebe na pristen in izpolnjujoč način. Vse, kar potrebujemo za to, smo prinesle_i s seboj na ta svet. Vsak_a izmed nas imam možnost živeti pristno. Vsak_a izmed nas ima sposobnost napredovati sam_a, na svojstven način, hodeč po svoji poti in v svojem ritmu.

Vse odgovore, ki jih iščemo, nosimo v sebi. Vprašanje je, ali si jih upamo in dovolimo poiskati, jih slišati in živeti v skladu z njimi. Namen študija na Integralni šoli pristnosti je, da pridete do svojih odgovorov in zaživite skladno z njimi, če tako svobodno izberete brez prisile, nadvlade ali prelaganja odgovornosti na druge.

Študij na Integralni šoli pristnosti zato ne zajema analiziranja ali diagnosticiranja osebnih okoliščin ali težav slušateljic_ev, niti se ne ukvarja s podajanjem nasvetov, kaj bi bilo za posameznico_ka v življenju najbolj primerno ali potrebno. Prav tako študij na Akademii Authentii in Integtralni šoli pristnosti ni namenjen zdravljenju psihičnih ali drugih zdravstvenih težav, niti ne nadomešča ali posega v medicinsko zdravljenje slušateljic_ev. V kolikor imate zdravstvene težave oziroma vam je predpisano medicinsko zdravljenje, sledite navodilom izbranega zdravnika.

 

9. Kakšni so vpisni pogoji in zakaj?

Integralna šola pristnosti je namenjena posameznicam_kom, ki so pripravljene_i prevzeti odgovornost za svoje življenje, se soočiti z vzroki svojih težav, odkriti in uporabljati svoje notranje vire moči in živeti skladno s svojim pristnim jazom ne glede na pričakovanja drugih. Integralna šola pristnosti terja željo po osebnem napredku, prevzemanje odgovornosti zase in osebno angažiranost pri delu na sebi, zato ni primerna za vsakogar.

Vpis na Integralno šolo pristnosti naj bo vaša svobodna izbira, pri kateri upoštevajte sledeče vpisne pogoje:

 • starost minimalno 28 let,
 • pripravljenost učiti se iz lastnih izkušenj in prevzeti odgovornost zase,
 • iskrena želja po napredku z motivacijo za delo na sebi,
 • pripravljenost na spremembe v dojemanju sebe, drugih in sveta,
 • želja po samostojnosti in zanašanju na lastne vire moči,
 • odprtost na obstoj nadosebnih (transpersonalnih) oziroma duhovnih stanj zavesti,
 • odsotnost resnih vedenjskih ali psihičnih težav, ki terjajo jemanje psihoaktivnih zdravil oziroma zdravstveno obravnavo,
 • odsotnost odvisnosti od alkohola in trdih drog,
 • funkcionalna pismenost, pisno in govorno obvladovanje slovenskega jezika,
 • zaželeno je znanje angleškega jezika (ni pogoj za vpis),
 • strinjanje s temeljnimi vrednotami, etičnimi načeli in standardi Akademie Authentie.

 

10. Kaj lahko pričakujem od študija na Integralni šoli pristnosti?

Na šolo se boste vpisale_i kot edinstven_a posameznica_k, ki se seboj prinaša rezultate in posledice svojih preteklih odločitev in dejanj. Vi ste material, ki ga boste raziskovale_i, spoznavale_i in oblikovale_i skladno z vašo svobodno izbiro in v svojem ritmu.

Pričakujete lahko sodobno zasnovan, napreden, integralen in pragmatičen študij, ki vam bo dal znanja, orodja in tehnike, s katerimi boste lahko bolje spoznali sebe, se zanašali na svoje moči in svoje življenje napolnili z namenom, izpolnjenostjo, zadovoljstvom in mirom.

Povedano drugače, pričakujete lahko napreden zemljevid in po vaši meri zasnovano integralno prakso za pristno življenje. Do kolikšne mere ju boste uporabile_i in kako daleč boste segle_i z vašo pristnostjo, pa bo odvisno od vas.

 

11. Česa od študija ne morem pričakovati?

Od študija na Integralni šoli pristnosti ne morete pričakovati:

 • hitrih ali instant rešitev za osebni napredek,
 • strategij za beg pred samo_im seboj v duhovnost (»New Age«, verske dogme…), v ukvarjanje s problemi drugih namesto s svojimi (navidezni altruizem) ali v druge oblike samozavajanja,
 • analize, diagnoze in tolmačenja vaših težav ali osebnih okoliščin,
 • nasvetov ali zapovedi, kaj je dobro za vas in kako morate živeti,
 • absolutne in dokončne resnice o večnih vprašanjih (o smislu življenja, vesolja, Boga…),
 • zanašanja na to, da bo vaše življenjsko delo namesto vas opravil kdo drug,
 • prelaganja odgovornosti na druge, iskanja krivcev v drugih ljudeh in zunanjih okoliščinah,
 • napredka brez iskrene želje po napredku in osebne angažiranosti zanj.

 

12. Kdo je ustanoviteljica Akademie Authentie, avtorica in izvajalka programa Integralne šole pristnosti?

Akademio Authentio je ustanovila profesionalna coachinja pristnosti za ženske, psihoterapevtka in predavateljica mag. Lia Bordon. Je avtorica in izvajalka Integralne šole pristnosti, v kateri se prepleta bogata zakladnica znanj in izkušenj, ki jih je Lia nabrala skozi desetletja študija, raziskovanj, dela z ljudmi ter osebnih izzivov,  poskusov in napak na poti svoje pristnosti. 

Lio je klic pristnosti peljal po pestri študijski poti, skozi raznolike poklice in udejstvovanja, ki na videz nimajo nič skupnega. Po formalni izobrazbi je diplomirana varstvoslovka in magistrica znanosti iz državnih in evropskih študij. Fakultativno je doštudirala transpersonalno kognitivno psihoterapijo, ima mednarodni certifikat za coaching. Je članica Združenja za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja Ona Ve ter Mednarodne coaching federacije ICF. V iskanju odgovorov na ključna vprašanja – kdo sploh je, zakaj je tu, kaj je njen namen – se je poglobila v študij Kriya Tantra in Om Kara Kriya joge, raziskovala je psihadelike, njihov vpliv na duševno zdravje ter različne tehnike in pristope, s katerimi si lahko pomagamo v iskanju osebnega in duhovnega napredka.

Njena pestra karierna pot je bila ves čas tako ali drugače povezana z vodenjem ljudi in projektov na različnih ravneh zahtevnosti ter s kriznim upravljanjem. Poklicno in prostovoljno se je udejstvovala doma in v tujini, med drugim je bila leta 2021 vodja 2. odprave mednarodne misije za gašenje katastrofalnega požara v naravi v Severni Makedoniji.

Lia zelo dobro ve, kako kljub teži življenjskih izzivov, omejujočih družbenih norm, prepričanj in pričakovanj drugih živeti pristno. Njeno življenje in udejanjanje pristnega jaza v veliki meri zaznamuje njena osebna okoliščina. Lia se je rodila kot ženska, ki ji je bil ob rojstvu pripisan moški spol. V njej povsem tuji moški vlogi je v skladu z družbenimi pričakovanji skušala živeti štiri desetletja. Pri 42-ih si je po več letih osredotočenega dela na sebi dopustila dati prednost svojemu najbolj ranljivemu delu pristnosti. Vstopila je v tranzicijo, v potrditev spola, ki ga je od nekdaj doživljala v sebi. Vse, kar je ustvarjala desetletja, se je čez noč sesulo v prah.  Življenje si je z ženo in otroki morala postavila na novo, v novem okolju, z novimi ljudmi. Bilo je nepredstavljivo mučno in boleče, vendar čez vse nagrajujoče.

Zdaj živi tako, kot je že v otroštvu čutila, da bi bilo prav – iskreno in avtentično, četudi je to včasih težko. Lia je na poti svoje pristnosti spoznala, da je veliko več kot njena osebna okoliščina, njen namen pa je en sam: v življenju nabrano znanje in izkušnje uporabiti za doprinos drugim.

V ta namen je ustanovila Akademio Authnetio, zasnovala Integralno šolo pristnosti, vodi seminarje, delavnice in predavanja, kot profesionalna coachinja pa se posveča predvsem ženskam, ki si želijo pristnega življenja in udejstvovanja v svojem poklicu. Vse to v želji, da bi vse_i, ki trčijo v takšne ali drugačne na videz nepremostljive izzive, našle_i pot do avtentičnega izražanja sebe ter življenja v družbi pravičnosti in enakosti.

 

13. Kakšne so temeljne vrednote, etična načela in standardi Akademie Authentie?

Za vse predavatelje_ice, slušatelje_ice, udeleženke_ce in uporabnice_ke programo, produktov in storitev Akadenie Authentie veljajo sledeče vrednote, etična načela in standardi:

Svoboda posameznika: Vsakršno delovanje, udejstvovanje in sodelovanje v okviru Akademie Authentie je stvar svobodne izbire posameznice_ka. 

Etično ravnanje: V okviru Akademie Authentie je vsakdo zavezan k etičnemu ravnanju in medsebojnemu spoštovanju brez zavajanja, laži, manipulacij, vsiljevanja svoje volje, nadvlade in nadmoči.

Integriteta, poštenost, iskrenost: V okviru Akademie Authentie je vsakdo dolžan ravnati na pošten način, z integriteto in iskrenostjo v komunikaciji in delovanju.

Osebna odgovornost: V okviru Akademie Authentie je vsakdo sam in v celoti odgovoren za svoje misli, besede, odločitve, dejanja in osebni napredek.

Enakost: V okviru Akademie Authnetie velja načelo enakosti za vse ne glede na raso, etično pripadnost, nacionalno poreklo, veroizpoved, spol, spolno identiteto, spolno usmerjenost, starost ali katero koli drugo osebno okoliščino.

Prepoved diskreminacije: V okviru Akademie Authnetie se odrekamo diskriminaciji z ohranjanjem pravičnosti in enakosti v vseh dejavnostih in aktivnostih. To vključuje, vendar ni omejeno na, diskriminacijo na podlagi starosti, rase, etnične pripadnosti in nacionalnega porekla, izražanja spola, spolne identitete in spolne usmerjenosti, vere ali druge osebne okoliščine.

Zaupnost: V okviru Akademie Authnetie velja načelo zaupnosti. Prepovedano je razkrivanje in širjenje kakršnih koli podatkov ali informacij, razen v primerih, ki jih določa zakon.

 

14. Kakšna je cena Integralne šole pristnosti, kakšni so plačilni pogoji?

Cena 12 mesečnega študija na Integralni šoli pristnosti je 3.000 EUR na letnik oziroma 250 EUR na modul (nismo davčni zavezanec).

Plačilo je obročno v 12 obrokih po 250 EUR, s plačilom do najkasneje 18. v mesecu oziroma do dneva izvedbe tekočega modula, ne glede na to, ali se modula udeležite ali ne.

Cena vključuje:

 • organizacijo in izvedbo predavanj in praktičnih vaj v živo (skupno 216 ur),
 • učna in praktična gradiva v spletni učilnici,
 • enourno konzultacijo mesečno kot podporo pri samostojnem delu na sebi doma,
 • udeležbo na krogu podpore, ki poteka v živo enkrat mesečno, običajno med dvema moduloma,
 • dostop do zaprte FB skupine, kjer ste si slušateljice_i v medsebojno podporo med študijem.

Cena ne vključuje potnih stroškov, stroškov prehrane, parkiranja, stroškov dodatnih gradiv in dodatnih ur konzultacij ali individualnega coachinga.

 

15. Kakšen je postopek prijave in vpisa na Integralno šolo pristnosti?

Prijave na Integralno šolo pristnosti so odprte ves čas. Če vas študij zanima, izpolnite prijavnico in nam jo pošljite po mailu na: lia@liabordon.si.

Študijska skupina je omejena na največ 12 slušateljic_ev. Na letnik sta lahko največ dve študijski skupini. V primeru, da je prijav več od razpisanih mest, je izbor slušateljic_ev stvar svobodne presoje izvajalke programa. Prednost pri izbiri imajo slušateljice_i, ki skozi prijavnico in življenjepis izkažejo iskreno želijo po napredku in so zanj pripravljene_ni angažirano slediti programu Integralne šole pristnosti.

Vpis izbranih kandidatk_ov na Integralno šolo pristnosti poteka od 15. novembra do 15. decembra.  Študij se praviloma začne tretji vikend v januarju.

Ob vpisu na integralno šolo pristnosti je treba poravnati enkraten administrativni strošek vpisa v višini 100 EUR in podpisati dogovor o študiju. S tem je posameznici_ku zagotovljeno mesto v študijski skupini. V primeru predčasnega izpisa iz študija se strošek vpisa ne vrača.

Scroll to Top